عنوان متن
قانون مقرره نظر رای

تعداد : 72
عنوان تاریخ تصویب نوع
قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ قانون
قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ قانون
قانون تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ قانون
قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ قانون منقضي :به تاريخ 13920217
قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ قانون
قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ قانون
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ قانون
قانون تامین داروهای خاص ۱۳۷۸/۰۵/۱۰ قانون
قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ قانون
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ قانون منقضي :به تاريخ 13741018
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ قانون
قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ قانون اصلاح :به تاريخ 13730719
قانون زمین شهری ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ قانون
قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۶۶/۰۴/۱۱ قانون الحاق :به تاريخ 13670211
قانون بیمه بیکاری ۱۳۶۶/۰۳/۲۴ قانون منقضي :به تاريخ 13690324
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ قانون منسوخ :به تاريخ 13710409
قانون معادن ۱۳۶۲/۰۳/۰۱ قانون منسوخ :به تاريخ 13770227
قانون بیمه محصولات کشاورزی ۱۳۶۲/۰۳/۰۱ قانون اصلاح :به تاريخ 13871022
قانون دیوان محاسبات کشور ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ قانون الحاق :به تاريخ 13700520
قانون دیات ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ قانون
قانون تشکیل شوراهای کشوری ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ قانون الحاق :به تاريخ 13650429
قانون اراضی شهری ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ قانون منقضي :به تاريخ 13651227
قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ قانون الحاق :به تاريخ 13780201
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ قانون الحاق :به تاريخ 13680506
قانون ثبت احوال ۱۳۵۵/۰۴/۱۰ قانون اصلاح :به تاريخ 13631018